Klenoty klub

Uděluji společnosti KLENOTY AURUM, s.r.o., U libeňského pivovaru 2015/10, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO: 251 48 788 (dále také jen „Správce“) souhlas se zpracováním mých osobních údajů, neboť jsem dotčeným Subjektem údajů, v rozsahu příslušného registračního formuláře a se sběrem a zpracováním informací vztahujících se k mému nákupnímu chování shromážděnému v rámci provozování věrnostního programu, a to za níže uvedených podmínek:

1. Osobní údaje, které budou zpracovány, aby vzniklo Vaše členství v Klenoty klubu jsou:
jméno a příjmení, adresa, emailová adresa a telefonický kontakt. Ostatní údaje jsou nepovinné.

2. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je:
Účelem zpracování osobních údajů je členství v Klenoty klubu a požívání jeho výhod.

3. Doba zpracování osobních údajů je:
Souhlasím s tím, aby moje osobní údaje byly zpracovávány po dobu členství v Klenoty klubu. Pokud dojde k jeho ukončení, pak na dobu nezbytnou pro vypořádání vztahů z ukončení členství v klubu, která nepřesáhne 60 dnů. Svůj souhlas mohu odvolat kdykoli.

4. Osobní údaje budou v nezbytné míře poskytnuty zpracovatelům osobních údajů, kteří jsou povinni se řídit pokyny Správce, v případě Klenoty klubu Vaše osobní údaje mohou být také zpracovány smluvními partnery Správce, kteří zajišťují pro subjekt údajů v součinnosti se Správcem služby společnosti, resp. služby spojené s příslušnou smlouvou, která byla uzavřena mezi Správcem a subjektem údajů. Těmito zpracovateli jsou externí dopravci (např. PPL), poskytovatelé IT služeb a poskytovatelé online platebních řešení (např.: platba kartou online, PAYPAL) a konečně se jedná také o společnost CORTEX, a.s., se sídlem Praha 9, U Elektry 974/1c, PSČ 190 00, IČO: 47125616, která zajišťuje pro naši společnost technické fungování věrnostního programu Klenoty klubu.

Jako Subjekt údajů prohlašuji, že jsem byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, že uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.

V případě, že jsem poskytl osobní údaje o mém partnerovi nebo partnerce, dále prohlašuji, že jsem oprávněn takové osobní údaje poskytnout za něj/ za ni. Beru na vědomí, že poskytnutí jeho/jejich údajů není povinné pro členství v Klenoty klubu.

Podrobnosti o ochraně osobních údajů – tzv. poučení subjektu údajů je součástí tohoto souhlasu. A je k dispozici také na webových stránkách společnosti.

Poučení Subjektu údajů pro Klenoty klub společnosti

Správce, tedy KLENOTY AURUM, s.r.o., IČO: 251 48 788, sídlem U libeňského pivovaru 2015/10, Libeň, 180 00 Praha 8, tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje, že: